De 7 valkuilen bij opvolging in het familiebedrijf

Column door Mr. J.J. (Jan) Rutjes.

Heeft u een familiebedrijf of heeft u een bedrijf met uw familie? Het lijkt een flauwe woordspeling, maar het verschil is wel degelijk van belang. In veel familiebedrijven worden namelijk beslissingen genomen met als belangrijkste basis de familie. Je werkt in het bedrijf omdat je familie bent. De beloningen zijn vaak hetzelfde terwijl er wellicht wel verschil is in functies. Maar als u echt zakelijk zou kijken naar het bedrijf, worden keuzes dan niet ineens heel anders?

Voor het behoud van harmonie in een familiebedrijf is het belangrijk om goed na te denken over keuzes en de gevolgen daarvan. Nadenken begint al als het eerste kind in de zaak komt werken. Weet u welke beslissingen u in de toekomst moet gaan nemen? Veel familiebedrijven worstelen met beslissingen die zij moeten nemen voor de opvolging door de volgende generatie. Veel opvolgingen mislukken door onduidelijke verwachtingen tussen ouders en hun opvolgers. In deze column licht ik de 7 valkuilen uit die u moet vermijden.

1. Te laat beginnen met nadenken over opvolging

Het opvolgingsproces begint al als uw eerste kind in het bedrijf komt werken. Er worden verwachtingen gewekt zonder dat u er wellicht over nagedacht heeft.

2. Het onderschatten van de emoties in de familie bij het maken van bepaalde keuzes

Draagt u automatisch over aan het kind dat in de zaak werkt of mogen alle kinderen eigenaar worden? En hoe denken uw kinderen hier eigenlijk over? Maak afwegingen bespreekbaar om de balans in de familie te houden.

3. Er is twijfel over de kwaliteit van opvolgers

Is opvolging vanzelfsprekend? Ook als uw kind eigenlijk niet geschikt is? Niets is zo vervelend voor de familieverhoudingen als een mislukte opvolging, zowel voor u als voor uw kind.

4. De onderneming is te afhankelijk van uw kennis en kwaliteiten

In dit geval loopt uw bedrijf continuïteitsrisico’s. Start dus tijdig met overdragen van kennis en maak uw bedrijf minder afhankelijk van u.

5. Een onduidelijke rolverdeling tussen ouders en kinderen bij de overdracht

Kinderen verwachten vaak dat ze mogen meebeslissen. Vaak beslissen de ouders toch nog zelf. Dat leidt tot frustraties. Wees duidelijk in de verdeling van zeggenschap en eigendom.

6. Er ontbreekt een duidelijke bedrijfsvisie en strategie voor de toekomst

Veel bedrijven hebben geen echte toekomststrategie. De wereld om u heen verandert echter snel. Denk na over de toekomst van uw bedrijf en gebruik de frisse energie van uw kinderen.

7. U bent voor uw pensioen te afhankelijk van de waarde van het bedrijf

Neem stappen om geld vrij te maken uit het bedrijf om zo uw pensioenkapitaal vrij te maken.

Speciaal voor familiebedrijven heeft Schipper een team van adviseurs opgeleid tot Trusted Family Business Advisor. Een gespecialiseerde opleiding om het gehele speelveld van vraagstukken die spelen bij een (toekomstige) opvolging te kunnen overzien. Dat gaat zeker niet alleen over financiën en fiscale zaken, maar ook over het helder krijgen van verwachtingen, ambities en de bedrijfsstrategie. Alles begint echter bij de familie. Op de hoogte blijven van alle tips voor familiebedrijven, ga naar www.schippergroep.nl/familiebedrijven of neem contact met mij op via jrutjes@schippergroep.nl.