De zin en onzin van beurswijsheden

‘Sell in May and go away but remember to come back in September’

Column door Jack Verkamman

Handelaren op de beursvloer zijn al lang vervangen door saaie beeldschermen, maar hun ‘beurswijsheden’ bestaan nog steeds.

Was het maar zo eenvoudig! Welke belegger kent deze ‘beurswijsheid’ niet? Het vindt zijn oorsprong in statistieken uit het verleden. De beurshandel stond in de zomerperioden op een laag pitje met veelal lagere aandelenkoersen. De boodschap was: de zomer passeren en in september weer instappen.

De praktijk 

De praktijk is echter weerbarstiger: in de zomerperiode van de afgelopen 25 jaar lag de verhouding tussen hogere- en lagere aandelenmarkten op nagenoeg hetzelfde niveau. Bovendien geven de statistieken aan dat de koersrisico’s daarbuiten groter zijn dan in de zomerperiode.

In de jaren “90 stegen de aandelenmarkten in de zomerperiode buitengewoon. Het waren de jaren van ‘IT-gekte’ en de ‘campingrally’; De opmars van de gsm zorgde ervoor dat men -massaal- orders plaatste in vakantietijd. De steeds hogere koersen zorgde immers voor extra vakantiegeld. Grote koersdalingen vonden doorgaans echter vooral plaats buiten de zomerperiode: denk hierbij aan de aanslagen van 11 september 2001, de diverse oktobercrashes en de ‘coronacrash’ van maart jl. Kortom, statistisch gezien is er geen aanleiding om deze ‘beurswijsheid’ te volgen.

Geduld

Gedisciplineerde beleggers focussen zich op de langere termijn. Zij herbalanceren hun goed gespreide beleggingsportefeuille geregeld zodat de portefeuille actueel blijft. “Geduld is een schone zaak”. Geen beurswijsheid, maar wel een goede raad.

Wie de beursgeschiedenis onderzoekt kan vaststellen dat in het verleden, eind oktober het beste aankoopmoment was. Omdat statistische gegevens geen wetenschappelijke waarde hebben, adviseer ik mijn klanten veelal om nieuwe of aanvullende beleggingen gespreid over de tijd aan te kopen. Het risico van verkeerde timing wordt op deze manier verkleind.

Rendement en rust

Ook kan vermogensbeheer met bescherming een passende oplossing zijn. In het bijzonder tijdens de huidige onstuimige markten bewijst deze unieke vorm van beleggen haar meerwaarde. Onze beheerportefeuilles met bescherming noteerden aanzienlijk minder verlies dan de financiële markten doordat neerwaartse beursrisico’s grotendeels zijn afgedekt. Bij marktherstel komen deze portefeuilles zodoende sneller in de plus dan bij traditioneel vermogensbeheer. Dit resulteert in een hoger totaalrendement en beduidend meer rust. Fijne vakantietijd!