De toekomst van pensioen in eigen beheer

Wij houden de ontwikkelingen natuurlijk wel scherp in de gaten en u graag op de hoogte.

Column door A.D.J. (Angelique) Gijsen

U heeft als ondernemer de mogelijkheid om via uw bv een pensioenvoorziening te treffen. Pensioen in eigen beheer heeft zo zijn voor- en nadelen. Op dit moment zien we dat veel dga’s geen middelen hebben om de pensioenuitkeringen daadwerkelijk uit te betalen. Ook zie je dat door de lage rekenrente pensioen in eigen beheer belemmerend werkt als u als dga dividend uitkeringen wilt doen.

In de brief van 1 juli 2015 aan de Tweede Kamer zijn twee alternatieven uitgewerkt voor de knelpunten van pensioen in eigen beheer.

Oudedagsbestemmingsreserve (OBR)

Bij een OBR wordt jaarlijks een bedrag ten laste van de winst gereserveerd. De hoogte hiervan is gemaximeerd, maar de vennootschap kan zelf kiezen of en hoeveel jaarlijks wordt gereserveerd. Op de pensioendatum kan de OBR worden gebruikt voor de aankoop van een lijfrente, die ook door de eigen bv mag worden uitgevoerd. Totdat de reserve wordt omgezet in een lijfrente, zijn er geen juridisch afdwingbare rechten voor de dga of zijn partner.

Oudedagssparen in eigen beheer (OBE) 

Ook bij Oudedagssparen in eigen beheer kan de dga elk jaar kiezen of, en zo ja, hoeveel wordt gespaard tot het voor hem geldende maximum. Op de pensioendatum wordt de spaarpot aangewend voor de aankoop van een lijfrente. In deze variant is er in de opbouwfase een juridisch afdwingbaar recht. Dit betekent onder meer dat bij een scheiding de spaarpot mogelijk moet worden gedeeld met de partner.

Derde variant

Later is in het overleg met de Vaste Kamercommissie Financiën van 24 september 2015 nog een derde variant geïntroduceerd namelijk het geheel afschaffen van pensioen in eigen beheer. Bij deze variant vervallen de hiervoor genoemde fiscale mogelijkheden. Hierbij is aangegeven dat de afkoopwaarde gelijk is aan de fiscale waarde in eigen beheer. U hoeft maar over 80% van de fiscale waarde belasting te betalen.

Helaas is het nog onbekend wat er gaat gebeuren met pensioen in eigen beheer. Wij houden de ontwikkelingen natuurlijk wel scherp in de gaten en houden u graag op de hoogte.  Heeft u vragen over pensioen in eigen beheer of bent u benieuwd wat Schipper voor u kan betekenen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.